I början av oktober berättades det om Smart Textiles-projektet Y-graft som har kommit långt i utvecklingen av ett stickat blodkärl. Nu undersöker företaget Y-Graft AB framtida möjligheter för produktion i Västra Götalandsregionen. Är ert företag intresserade?

Kontakta Erney Mattsson eller Torbjörn Lundh på erney@ygraft.com eller torbjorn@ygraft.com.  

Läs mer om y-Graft på www.ygraft.com och om projektet här.

2010-10-12_ygraft_samarbete