f48d59b7-7a74-42a6-a2bd-afb2aad7b323

Nu finns PressCise ute på den Svenska marknaden

Efter mycket testande är nu bandaget patenterad, CE-märkt, och finns i tre olika trycknivåer till försäljning.

Baserat på forskning och ett tvärvetenskapligt samarbete mellan kärlkirurgi, matematik och teknisk textil, utvecklar och säljer PressCise ett innovativt kompressionsbandage med väldefinierat tryck för sjukvården och sportapplikationer. Bandaget är elastiskt med ett visuellt indikationssystem för effektiv och tillförlitlig applicering och underhåll av en fördefinierad kompression. Det finns nu även ett helt nytt lås/stängningssystem.

Ett bandage behöver lindas med ett specifikt tryck, något som ofta är svårt. Därför kommer PressCise bli till stor hjälp för personer som genomgår kompressionsbehandling efter t.ex. åderbråcksoperationer. Bandagets unika textilmaterial i kombination med en visuell appliceringsguide gör processen enkel. När markeringen bildar en rät linje är bandaget lindat med önskat tryck oavsett patientens benradie.

Projektet är ett samarbete med Smart Textiles och PressCise.

Läs mer om bandaget på presscise.com

Unknown