Prarthanaa Khokar vinnare av ÅForsk Entreprenörsstipendie

Under Sveriges Innovationsriksdag 2018 prisades Prarthanaa Khokar från Fureho AB för sitt arbete med att utveckla ett tredimensionellt kompositmaterial som kan ersätta tunga metalldelar hos applikationer där viktbesparing är viktigt, bland annat inom flyg- och fordonsindustrin. Furehos material ger lättare konstruktioner med 40–80% viktbesparing som kräver mindre bränsle, vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppet och är gynnsamt för miljön. Khokar har tidigare utvecklat sitt kompositmaterial och företag tillsammans med Smart Textiles inom ramen för Business Innovation.

Stiftelsen ÅForsk och Swedish Incubators & Science Parks delar varje år ut “Morgondagens Samhällsbyggande Entreprenörer”. Ett stipendie som tilldelas drivna entreprenörer som genom sina lösningar, tjänster och produkter skapar positiva effekter för samhällsutvecklingen. Varje år utses tio stipendiater.

 

Läs mer om Prarthanaa Khokars projekt inom Smart Textiles här.