skrifvars11

Plast 2.0

 

Med forskningsprojekt som möbler av återvunna kläder och armering av plast är Mikael Skrifvars
forskargrupp på god väg att nå ett av sina mål: Att uppgradera plast till något värdefullt!

 

Intresset för polymerer, eller plast, har följt Mikael Skrifvars sedan åren han arbetade i kemisk industri. Numera är han professor i polymerteknologi och leder sedan flera år tillbaka en forskargrupp vid Högskolan i Borås där sju forskare arbetar med att hitta lösningar på olika problem och utmaningar. Det är inte bara plast som ingår i forskningen, utan vad man kan göra genom att på konstgjord väg sätta samman olika material med olika egenskaper. Det kan till exempel vara plast, garn och textil. På så vis skapas ett helt nytt material med nya egenskaper: komposit.

– Det går att använda kompositmaterial istället för metall i många produkter, eftersom det har låg vikt, goda mekaniska egenskaper och bra hållfasthet, berättar Mikael Skrifvars.

Komposit är ett material som är intressant inom många olika branscher. Det går att få en snabb tillverkning med få produktionssteg, vilket gör det möjligt att ta fram komplicerade produkter på ett kostnadseffektivt sätt. Det, i kombination med den låga vikten, hållfastheten och möjligheten att skräddarsy egenskaperna, gör materialet högintressant för till exempel flyg- och fordonsindustrin, som alltid letar efter möjligheter att minska vikten, och därmed också bränsleförbrukningen. Forskargruppen i Borås arbetar bland annat med att utveckla komponenter av komposit till bilar för att göra dem både lättare och miljömässigt mer hållbara. Ett av projekten som gruppen framgångsrikt arbetat med inom Smart Textiles är armering gjord av textil. Genom att använda värme och press omvandlar man hybridgarn till komposit som sedan kan användas som textil armering i plast. Resultatet är en betydligt lättare produkt, men med samma hållfasthet som glasfiberkomposit. Deras forskning faller inom området resursåtervinning. Genom att utveckla miljövänliga och hållbara kompositer växer möjliga framtida lösningar för återvinning fram. Här finns kopplingar till både textil och mode i och med att forskningen undersöker hur biobaserade material kan utnyttjas, återvinnas och sedan användas i helt nya
produkter. I framtiden spår Mikael Skrifvars att återvinningen av olika polymerer kommer att öka och i takt med det även värdet av dem.

– Framtidens återvinning innebär att vi tar tillvara på material för att se till att vi får längre hållbarhet och livslängd på det än idag, säger Mikael Skrivars.

Det kan t.ex. vara att tillverka fibrer av textilt avfall och återvunnen plast. Att omvandla de enorma mängder textil som idag kasseras från de stora tvätteriföretagen i Sverige till en ny produkt är en av utmaningarna forskargruppen arbetar med. Genom att tillsätta plast och pressa textilen under tryck framställer man biokomposit som resulterar i att den kan användas inom helt nya användningsområden, som möbler och byggmaterial.