När SP och Smart Textiles bjöd in till nätverksträff för att presentera det nya kompetenscentret PPE (Personal Protective Equipment) den 4 februari var intresset enormt. Över 90 personer från företag i hela landet var på plats för att lyssna på föreläsningar och delta i gruppdiskussioner om personlig skyddsutrustning.

Elin Johnsson, projektledare för PPE är nöjd med dagen vars syfte var att se hur företagens intresse för ett kompetenscentrum är.  
– Vi fick mycket bra respons. Det verkar finnas ett behov bland företagen att skaffa mer kunskap kring personlig skyddsutrustning. Ett kompetenscentrum kan bidra med detta genom nätverksträffar, utbildningar, omvärldsbevakning och forskning.

– Nu arbetar projektgruppen med de förslag och idéer som diskuterades under mötet. Det kommer ligga till grund för kompetenscentrets framtid, säger Elin Johnsson

Kompetenscentret PPE är ett samarbetsprojekt mellan SP, Smart Textiles, Swerea IVF, Espira, Lunds Tekniska Högskola och TST Sweden. Sjuhärads Kommunalförbund bidrog till finansieringen av nätverksträffen.