Pappersklänningen uppmärksammad på Berlin Fashion Week

Lena-Marie Jensen, projektkoordinator på Smart Textiles, var en av talarna på Svenska Ambassadens seminariekväll kring ”The Future of fashion – all eyes on fibre innovation” i Berlin den 15 januari, där hon talade om projektet BioInnovation – Etablera närodlad textil i Sverige (ENTIS) och pappersklänningen.

 

Lena-Marie berättade om arbetet med att ta fram en textil av råvara från skogsindustrin under temat ”From paper to textile – Design for recycling”. Pappersklänningen som har tagits fram i projektet och rönt stor uppmärksamhet visades upp på plats.

– Det är roligt att visa upp resultaten från ENTIS och man får mycket information att ta med sig till projektet. Deltagarna på konferenser och aktiviteter som den här blir i allmänhet överraskade över att materialet är så följsamt som det är, säger Lena-Marie Jensen, projektkoordinator för Smart Textiles och delprojekteledare i ENTIS.

Seminariekvällen som arrangerades av Svenska Ambassaden i samarbete med Svenska Institutet, Borås stad och Hessnatur Stiftung, hölls i nordiska Felleshuset i Berlin och 225 personer var på plats för att lyssna på kvällens talare, mingla och nätverka.

Projektet ENTIS leds av Swerea IVF. Smart Textiles är ansvariga för arbetspaketet ”Design for Recycling” inom projektet, där målet är att möjliggöra textilproduktion av råvara från massaindustrin.

Se Svenska ambassadens film från kvällen.

Pappersklänningen finns att se i Smart Textiles Showroom.

Text: Lisa Dohlnér Lundwall
Foto: Anna Sigge/Smart Textiles