2009-12-09

Efter nyår startar ett forskningsprojekt på Institutionen Ingenjörshögskolan (IH)i samarbete med Smart Textiles, Swerea/ IVF och Chalmers som ska leda till att lättviktiga elektriskt ledande fibrer enkelt ska kunna användas i textila material. 
– Vi kommer kombinera modelleringsforskning på nanoskal med experimentell forskning, vilket inte är vanligt, för att utveckla lätta fibrer med smarta egenskaper, berättar professor Kim Bolton vid IH.

2009-12-09_ovanligt_projekt_revolutionerar_huvudbildDet är genom modelleringsforskning vid IH som ska göra tekniken möjlig. Flera använder elektriska ledande polymera material för att få elektriska egenskaper i fibern. På Swerea/ IVF används polymera kompositer som innehåller kolmaterial. För att ändra styrka och ström i trådarna blandas kolmaterial med fibrer men ännu har den rätta styrkan inte hittats. 
– Det är där det här projektet tar vid. Att hitta den “blandning” som fungerar för att få de smarta egenskaperna vi är ute efter, förklarar professor Kim Bolton.

Dataprogram ska hitta den rätta kombinationen

Den rätta blandningen ska hittas med hjälp av dataprogram, vilket kallas för modelleringsforskning. 
– Modelleringsforskningen innebär att vi genom datorer provar hur olika molekyler växelverkar med varandra och hur de reagerar när de blandas, förklarar professor Kim Bolton som också leder projektet.

– Genom att vi samarbetar med Swerea /IVF bland andra, kan vi sedan enkelt låta modelleringsforskningen övergå till experimentell forskning, där de kan prova molekylernas sammansättning i verkligheten.Kommer förenkla tillverkningen

Idag används t.ex. koppartråd när en textil ska vara elektriskt ledande, något som bara särskilda maskiner kan väva.  Om den nya tekniken blir möjlig skulle vanliga maskiner användas för att skapa elektriskt ledande material. 
– Vi har stora förväntningar att få det att fungera inom en rimlig tid. Jag tror starkt på det ovanliga samarbetet mellan modelleringsforskning och experimentell forskning, säger Kim Bolton avslutningsvis.

Fakta

Modelleringsforskningen är en del av projektet “Lågviktiga elektroaktiva fibrer/textilier/skikt och tillverkning av komponenter”.

Text: Therese Rosenblad
Foto: Ulf Nilsson