Huvudpartners:

Smart Textiles är en miljö som består av ett tätt samarbete mellan Högskolan i Borås, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swerea IVF och Inkubatorn i Borås. Huvudfinansiärer är Vinnova, Västra Götalands Regionen och Sjuhärads Kommunalförbund. Smart Textiles finansieras även av Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad och andra forskningsfinanisärer.