Smart Textiles styrgrupp

Ordförande: Cecilia Tall, Generalsekreterare TEKO

 

 • Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås
 • Erik Bresky, VD Science Park Borås
 • Susanne Nejderås, Verksamhetschef, Smart Textiles, Högskolan i Borås
 • Anders Carlberg, chef FoUU (Forskning och Utveckling samt Utbildning), Västra Götalandsregionen
 • Magnus Haggren, förbundsdirektör, Boråsregionen-Sjuhärads kommunalförbund
 • Mats Lundgren, VD, FOV Fabrics (kompetensområde textiltillverkning)
 • Cecilia Tall, generalsekreterare Teko Bransch
 • Marianne Grauers, enhetschef Hållbar Samhällsbyggnad, RISE, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Mats Lundin, VD, Swerea IVF AB
 • Nanette Weisdal, utvecklingschef hållbarhet, IKEA of Sweden
 • Carl-Axel Surtevall, VD Casall AB
 • Eva Gustafsson, adjungerad sekreterare, Följeforskning HB