Smart Textiles styrgrupp

Ordförande: Per-Olof Hygren, Peo Hygren Konsult

 

 • Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås
 • Erik Bresky, VD Science Park Borås
 • Susanne Nejderås, Verksamhetschef, Smart Textiles, Högskolan i Borås
 • Susanne Hammarström, Chef forskning, utveckling och utbildning, Västra Götalandsregionen
 • Lena Brännmar, förbundsdirektör, Sjuhärads kommunalförbund
 • Mats Lundgren, VD, FOV Fabrics (kompetensområde textiltillverkning)
 • Cecilia Tall, generalsekreterare Teko Bransch
 • Marianne Grauers, divisioschef, RISE, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Mats Lundin, VD, Swerea IVF AB
 • Niklas Ivarsson, VD Convallia AB, Spotify
 • Eva Gustafsson, adjungerad sekreterare, Följeforskning HB
 • Nanette Weisdal, utvecklingschef hållbarhet, IKEA of Sweden
 • Carl-Axel Surtevall, VD Casall AB