Smart Textiles operativa ledningsgrupp

Den operativa ledningsgruppen består av representanter från kärnverksamheten inom Smart Textiles

Erik Bresky, processledare
Susanne Nejderås, verksamhetschef

  • Lena-Marie Jensen, koordinator Business Innovation
  • Linda Nydén, koordinator Business Innovation
  • Angelica Därnlöf, administration
  • Moa Nilsson, kommunikatör
  • Malin Carlsson, kommunikatör
  • Anna Berglund, ansvarig för Smart Textiles Showroom
  • Mats Johansson, ansvarig för Prototype Factory
  • Nils-Krister Persson, ansvarig Technology Lab
  • Li Guo, forskare
  • Eva Gustafsson, följeforskare