Organisation

Print

Smart Textiles organisation är uppbyggd med en operativ ledningsgrupp  samt en styrgrupp