COLOURBOX4629929

Miljö och hållbar utveckling

Smart Textiles antar utmaningen när det kommer till forskning, utveckling och produktion på ett miljöanpassat och socialt ansvarsfullt sätt.  Hållbar textil är också ett av Smart Textiles tre fokusområden. 

Inom Smart Textiles prioriteras miljöfrågan och vi arbetar aktivt för att integrera miljö i alla delar av vår verksamhet. För oss är även aspekter såsom hållbarhet, livslängd, kvalité och funktion viktiga begrepp inom hållbar utveckling.Nya hållbara lösningar för textilindustrin inom såväl råmaterial, beredning, produktion och användning, är ett uttalat behov i samhället. Vi ser då hållbarhet utifrån ett miljöperspektiv likväl som en koppling till långvarigt användande.

Alla projekt inom ramen för Smart Textiles strävar efter att forma en miljökonsekvensbedömning, det vill säga en metod för att förutsäga framtida miljöpåverkan av en planerad verksamhet eller produkt.

Till vår hjälp finns miljöexpertis från TEKOWaste Refinery, för att nämna några.

Smart Textiles följer Högskolan i Borås miljöledningssystem.