Susanne Nejderas webb

Mission

Smart Textiles – en bättre värld genom textila innovationer

Vision

Smart Textiles skall vara en internationellt ledande aktör inom textil förnyelse

I vår vision ser vi att Sjuhäradsbygden är ett internationellt ledande och levande centrum för utveckling, design och specialiserad produktion av nästa generations produkter av hög teknisk textil. Vi ser Smart Textiles som ett ledande centrum för forskning, utveckling och produktion av smarta textilier och bärbar textil teknik där avancerad textilteknologi, sensorteknologi, datateknik och olika typer av avancerad materialteknologi integreras. Genom Smart Textiles ska Sverige även etablera en världsledande position när det gäller att se hållbar utveckling som en integrerad del i all utveckling och produktion av textilier.

Affärsidé

Smart Textiles är motorn för textila innovationer med den unik bredd – från grundforskning, prototypframtagning till kommersialisering av produkter. Vi skapar resultat tillsammans med akademi, näringsliv, institut och politik.

Mål

  • 35 nya företag startas.
  • 2000 nya kunskapsintensiva arbetstillfällen uppstår.
  • 80 prototyper tas fram i samarbete med extern part.
  • 50 internationella forskningsamarbeten inleds.
  • “Jag visste att det var ett spännande jobb och ville bidra till att få ut nya produkter på marknaden som i förlängningen ger nya arbetstillfällen när svenska företag växer och går bra”

    - Susanne Nejderås, verksamhetschef, om när hon började arbeta på Smart Textiles.