Det finns mycket att vinna i nya effektiva material för sårvård både rent läkande men också ekonomiskt. Det hör inte till vanligheterna att Mölnlycke Health Care använder textilier, men de smarta textilierna och då nanofibrer i synnerhet väckte deras intresse. 
Under fyra år har ett forskarteam tillsammans med Swerea IVF testat olika lösningar för våta sår där hudens översta skikt försvunnit. Resultatet är några avancerade prototyper och som man hoppas kunna patentera specifika lösningar för.

I dagsläget har samarbetet genererat i många alternativa material, men man räknar med att bara kunna gå vidare med en eller två av ungefär tio idéer.

– Det här är något som vi inom textilindustrin måste ta lärdom av. Det handlar inte enbart om ren produktutveckling utan forskning. Allt kan inte bli produkter, däremot viktig kunskap, menar Mats Nordqvist som arbetar med företagskontakterna inom projektet Smart Textiles. Forskarna kommer troligtvis att gå vidare med nanofiber i sårvårdsprodukter, men med fokus på en annan produkt än vad de tänkt från början. Det finns hela tiden ett behov av att utveckla nya produkter.

– Vi diskuterar nu hur vi kan fortsätta med nanofibrerna. Det är helt klart ett intressant område, säger Jonathan Kelly, senior scientist på Mölnlycka Helth Care. 

2010-04-29_molnlycke_tester
Jonathan Kelly ser på  när Eva Sköld på Mölnlycke Health Care odlar celler som hon sedan utsätter
för olika ämnen. Ett test som givetvis nanofibrerna fick gå igenom.
 

2010-04-29_molnlycke_jonathan_kelleySamarbete ger mervärde

Han är nöjd med samarbetet inom Smart Textiles-initiativet och då i synnerhet samarbetet med forskarna på Swerea IVF. Han berättar att det inte hör till vanligheterna att företaget är med och utvecklar ett material från start.

– Nu fick vi vara med från början och ställa våra egna krav ända från den kemiska nivån. Det var intressant att kunna lägga in ett bakteriedödande ämne eller en substans som stimulerar sårläkning, vilket var möjligt tack vare att vi kunde gå in på nanonivå. Då kunde vi kontrollera materialets struktur och fysikaliska egenskaper. 

Han menar att det var tack vare Swerea IVFs kunskaper inom området som man överhuvudtaget vågade satsa på ett forskningsprojekt och investera med egna forskare.  

Stor potential

Pernilla Walkenström, forskare på Swerea IVF och professor på Textilhögskolan, berättar att nanofiberforskningen är ett strategiskt viktigt område.

– Vi har tolv års forskning inom området bakom oss och deltar idag i ett antal projekt, nationella och internationella. Det nanofibrösa materialet har flera möjligheter att funktionaliseras, via material- och processparameterval, och stor potential att används inom olika applikationsområden, inte minst inom sårvård. 

Både hon och Jonathan Kelly tar upp det lyckade konceptet med att föra samman deras olika kompetenser. 

Jonathan Kelly berättar att parallellt med att materialforskningen pågick kopplades andra avdelningar på Mölnlycke Health Care in. Analys gjordes för var i sortimentet en produkt skulle passa in, användarperspektiv och behov utreddes. Han är tacksam till Smart Textiles initiativet som gjorde det möjligt att knyta kontakt med kunniga avancerade textil forskare och starta ett samarbete med Swerea IVF för att ta fram ett helt nytt material. 

2010-04-29_molnlycke_mats_jonathan
Mats Nordqvist från Smart Textiles och Jonathan Kelly från Mölnlycke Health Care.

Fakta:

Syftet med projektet var att integrera designade nanofiber i valda produkter i Mölnlycke Health Cares sortiment. I produkterna ska nanofibrerna bidra med ett ökat tekniskt mervärde och egenskaper. Flera idéer finns idag kring hur Mölnlycke kan använda nanofibrer för att höja det kliniska och tekniska värdet och egenskaper hos befintliga produkter. En idé baseras på att ta fram en bakteriedödande nanofiberduk, designad för att ge en unik frisättning av ett bakteriedödande ämne. I en annan produkt kommer den designade nanofiberduken att bete sig smart och stimulera sårläkning. 

Läs mer på Swerea IVFs webbplats.

Text: Annie Andréasson
Foto: Ulf Nilsson