Utvecklingen av Smart Textilesprojektet Unravelling Stent fortsätter framåt. Projektet får ny finansiering från Smart Textiles för att fortsätta undersöka hur ett stickhuvud som ska kunna sticka stenten bör vara utformat.

– Vi är jättetacksamma för finansieringen och det känns verkligen kul att projektet med Smart Textiles redan är igång. För två veckor sedan vart jag i Tyskland tillsammans med Lena-Marie Jensen och Tommy Martinsson för att träffa en stickmaskintillverkare och diskutera prototyptillverkning. Målet är att vi ska ta fram ett stickhuvud som vi kan använda för att sticka stenten på stickmaskin här i Borås, berättar Emma Wejedal, projektledare för Unravelling Stent.

Den stickade stenten används vid operationer av förträngda blodkärl och kan repas upp och avlägsnas från kroppen när den fyllt sitt medicinska syfte, utan att en ny operation behövs.

Projektet medverkade även nyligen tillsammans med PressCise i P4 Sjuhärad. Där presenterades de båda Smart Textilesprojekten som spännande textila innovationer med medicinsk användning som är kopplade till Borås. Lyssna på klippet här.

2013-08-20 12.39.23