2010-06-07_martin_straatMartin Strååt, doktorand vid Chalmers och Swerea IVF har forskat om två processer som förändrar de elektriska egenskaperna i plastmaterial. På fredag den 11 juni disputerar han.

I avhandlingen, “On the Production of Polyethylene Dielectrics and Conductive
Polymer Composite Fibres” har processerna skumning och smältspinning undersökts. Skumningsprocessen används vid tillverkning av kablar och smältspinning kan användas för att tillverka elektriskt ledande fibrer. Läs denpopulärvetenskapliga sammanfattningen här eller läs avhandlingens abstract.

Om disputationen:

Dag: Fredag 11 juni
Tid: kl. 10:00
Plats: HC3, Hörsalsvägen 14, Chalmers, Göteborg

Opponent: Professor Mikael Hedenqvist, KTH, Stockholm

Mer information om avhandlingen och disputationen hittar du här