Nils-Krister Persson talade på ledande materialkonferens i Strasbourg

Materialforskare från hela världen var samlade i Strasbourg i Frankrike den 23 maj när Nils-Krister Persson, docent och forskningsledare inom Smart Textiles, talade om ”Nästa generations smarta textilier”.

 

Som en av de inbjudna talarna på European Materials Research Society (E-MRS) konferens gav Nils-Krister sin bild av var vi står idag inom området smarta textilier och hur det kommer att utvecklas i framtiden. Han gav exempel på prototyper och produkter som genom olika samarbeten har utvecklats genom Smart Textiles vid Högskolan i Borås. Som exempel nämndes elektrodressen Mollii, en dress som genom elektrisk stimulering ger förbättrad livskvalitet till neurologiskt sjuka, och den stickade muskeln som genom att belägga textil med ett elektromekaniskt aktivt material gett vanligt tyg förmåga att dra ihop sig likt muskelfibrer.


Du höll ett 30 minuters anförande – vad pratade du om?

Jag talade om vad smarta textilier egentligen är och vad som inbegrips under detta breda begrepp. Om smarta textilier som inte bara mäter  utan också påverkar sin omgivning,  exempelvis medicinskt behandlande textilier eller textilier som kan generera  kraft och på så sätt  kan  lyfta en vikt eller ändra sin form.


Vad innebär det för Smart Textiles att du fick m
öjligheten att tala på E-MRS?

Det placerar Smart Textiles i ett sammanhang av ledande forskare inom fysik, kemi och teknologi. Roligt nog blev jag efter min presentation även inbjuden som talare till den amerikanska MRS-konferens nästa år.


Mer om E-MRS

European Materials Research Society (E-MRS) med huvudkontor i Strasbourg i Frankrike är en organisation bestående av mer än 3 200 medlemmar från industri, politik, akademi och forskning som träffas regelbundet för att diskutera den senaste tekniska utvecklingen av funktionella material.

European Materials Research Society>>

 

Text: Malin Carlsson
Bild: European Materials Research Society