För att informera och skapa diskussion kring “personal protective equipment” (PPE) hålls ett nätverksmöte om det nya Kompetenscentrumet PPE den 4 februari. En eftermiddag med intressanta föredrag om säker utrustning och diskussion om vad företag vill få ut av Kompetenscentrumet. Se inbjudan och programmet här.