Miljonsatsning till Borås för att utveckla textil samverkansarena

 

Science Park Borås har beviljats 16 miljoner från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att tillsammans med IDC West Sweden utveckla en samverkansplattform för cirkulära affärsmodeller avseende textil, mode, inredning och möbler, ett DO-tank Center. Smart Textiles kommer vara delaktiga i utvecklingen av plattformen, som ska placera Västsverige som en världsledande partner och förebild inom cirkulärt mode och hållbar inredning.

 

 

DO-tank Center ska vara en resurs för att successivt utveckla västra Sverige till en världspartner inom cirkulärt mode och hållbar inomhusmiljö. Plattformen ska ha sitt nav i form av en fysisk plats i Textile Fashion Center i centrala Borås, tillsammans med miljön på Gothia Science Park i Skövde. Små- och medelstora företag kommer kunna ta del av good practice och kunskap från befintliga FoU-projekt. Med tillgång till test-, demo- och prototypanläggningar och stöd i cirkulär och digital affärsmodellsutveckling ska innovatörer, entreprenörer och forskare kunna testa idéer, samtidigt som forskning och utveckling tillgängliggörs och nyttiggörs.

– Inom Smart Textiles har vi idag Prototype Factory där vi driver projekt tillsammans med innovatörer och företag som vill ta fram prototyper, en viktig del i innovationsprocessen. Det ska nu bli spännande att vara med och utveckla DO-tank Center och se hur det kan skapa ytterligare stöd för företagare i produkt- och affärsutvecklingsfasen, säger Susanne Nejderås, verksamhetschef Smart Textiles.

Affärsmodeller i en cirkulär ekonomi bidrar till att resurser används effektivt och mängden restprodukter som inte kan återanvändas blir minimal. Det innebär t ex att olika verksamheter integreras med varandra för att dra nytta av restprodukter och restenergi. Flera produktionsprocesser kan också kombineras i samma värdekedja och ta tillvara på varandras restmaterial. Affärsmodellerna bygger på cirkulära tillgångar som biobaserade, förnybara och återvinningsbara material, vilket resulterar i mer miljövänliga och effektiva produkter och tjänster.

– Att gå från det linjära till det cirkulära kräver en insats men skapar också många nya affärsmöjligheter. Detta kan ske genom t ex tjänster för en förlängd livslängd av produkter, brukande och ägande av produkter och olika typer av tjänstefiering. Detta möjliggör vi genom ökad samverkan, kompetensutveckling och tillgängligheten att testa idéer, säger Erik Bresky, VD Science Park Borås.

Projektet sker i samverkan mellan Science Park Borås och IDC West Sweden AB och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Borås Stad, Marketplace Borås, Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan i Borås, Skaraborgs Kommunalförbund och TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag.

 

Läs pressmeddelande på Mynewsdesk

​Miljonsatsning till Science Park Borås för att utveckla textil samverkansarena