DSC_0222
För en tid sedan blev det klart att Vinnova kommer att bidra med upp till 50 miljoner per år till det nya innovationsprogrammet BioInnovation. Textilhögskolan tillsammans med 57 andra organisationer och företag ingår i satsningen som sträcker sig över sex år.

– Det här är ett stort steg för Smart Textiles och högskolan och nu får vi verkligen en chans att gynna samhället och industrin, säger professor Vincent Nierstrasz.

Syftet med BioInnovation är att bidra till Sveriges möjligheter att inta en stark position i den globalt växande biobaserade ekonomin med skog, åker, vatten och avfall som bas.

Listan med exempel på förväntade resultat från programmet kan göras lång. Tydliga exempel är textilproduktion i pappersmaskiner, biobaserade kompositer, produkter för att skörda och lagra energi på papper eller textil, biobaserade antibakteriella ytor, och produkter med integrerade sensor- och kommunikationssystem. Som ett första steg har Smart Textiles tagit fram en klänning stickad helt av återvunnet papper. Själva klänningen är också helt återvinningsbar. När bomullsproduktionen inte längre räcker till för världens växande befolkning och när skogsindustrin får en allt lägre omsättning när det gäller pappersmassa är det här en framtida lösning i jakten på nya, hållbara material.