Det Textila Materialbiblioteket är en plats där man kan hitta olika textila material- och varuprover. Det utgör därför en naturlig resurs och bollplank för produktutvecklingsrelaterade frågor som sträcker sig hela vägen från idéstadiet till färdiga textila applikationer och produkter.

Verksamheten fungerar som en kontaktyta och marknadsfönster mellan akademi, forskning och näringsliv där olika kompetenser kan utbyta tankar och idéer – inte minst för aktörer inom initiativet Smart Textiles.

Textila Materalbiblioteket finns i Galleriet på plan 2, på Textilhögskolan, Bryggaregatan 17. Läs mer

material

Rad 1: Zoom – Nordiska Gmbh // Recycled and molded paper – Södra // Textile pulp – Södra Cell // Project 1609 – Linnea Nilsson //

Rad 2: Pleated fabric – Smart Textiles // Needle punched bio composite – Hemplex // Designing with heat – Smart Textiles // Communicating sculpture – Tina Frausin //

Rad 3:Pjama – Pjama AB // Hand woven and pleated – Smart textiles // Low temperature thermochromic ink – Smart Textiles // Wafle weave – Smart Textiles