Materialnyheter i Textila materialbiblioteket – december

 
Det Textila Materialbiblioteket är en plats där man kan hitta olika textila material- och varuprover. Det utgör därför en naturlig resurs och bollplank för produktutvecklingsrelaterade frågor som sträcker sig hela vägen från idéstadiet till färdiga textila applikationer och produkter.

Verksamheten fungerar som en kontaktyta och marknadsfönster mellan akademi, forskning och näringsliv där olika kompetenser kan utbyta tankar och idéer – inte minst för aktörer inom initiativet Smart Textiles.

Textila Materalbiblioteket finns i Galleriet på plan 2, på Textilhögskolan, Bryggaregatan 17. Dock kommer det vara en begränsad tillgång till Textila Materialbiblioteket under första delen av 2013 p.g.a. nedpackning inför flytten till Textile and Fashion Center. Efter årsskiftet kommer information om när vi slår upp portarna i de nya lokalerna komma på webbsidan.

Materialnyheter, december

2012-12-10_materialnyheterdec

Rad 1, f v: Unravelling stent, Graft Craft AB, Textile resistance, Smart Textiles design lab, Low temp without pigment, Smart Textiles design labmm, Bioimpedance Sock & Glove, Smart Textiles technology lab

Rad 2 f v: Nike Flyknit Racer, Nike, Electrodress, Inerventions AB, PCM jeans, The Swedish School of Textiles, Diving suit, Waterproof Diving International AB

Rad 3 f v: Kofes, STFI Packfors AB, Acrylic treatment, The Swedish School of Textiles, Flocculation by printing, The Swedish School of Textilesm Ring mesh, proMesh GmbH