ST-208 Magbälte

Projektet syftar till att utveckla ett hjälpmedel för att underlätta undersökning av tjocktarmen (koloskopi).