Kristina Yngwe (till vänster) och Susanne Nejderås.

Kristina Yngwe från Centerpartiet besökte Smart Textiles Showroom

I mitten av april besökte Kristina Yngwe, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet och miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet, Smart Textiles Showroom för att lära sig mer om Smart Textiles verksamhet och mer specifikt utvecklingen av nya hållbara lösningar inom textilindustrin.

 

I februari 2017 presenterade Centerpartiet en rapport med sex förslag för mer hållbara textilier och besöket hos Smart Textiles var en del i det fortsatta arbetet inom området. Med på besöket fanns bl.a. även Linn Norrbäck, politiskt sakkunnig för miljö- och livsmedelsfrågor, samt Roland Karlsson kommunalråd i Ulricehamn, båda från Centerpartiet.

Nils-Krister Persson, forskningsledare och ansvarig för Technology Lab inom Smart Textiles, var värd för besöket och presenterade Smart Textiles verksamhet samt informerade om pågående forskning och utveckling inom området smarta textilier. I Showroom fick besöket ta del av konkreta exempel på vad olika projekt hos Smart Textiles genererat hittills i form av prototyper och produkter. Hållbar Textil är ett utav Smart Textiles tre fokusområden och Kristina Yngwe visade extra intresse för de delar i utställningen som beskriver hur svensk skog i större grad kan utgöra en råvara i framtidens textilindustri. Susanne Nejderås, verksamhetschef för Smart Textiles, gav sin syn på hållbarhet och hur man bör se till hela produktionskedjan när man diskuterar hållbarhet. Användning av naturmaterial är en del, men processen att odla och förädla kan ha en minst lika stor påverkan.

Efter en guidad tur i Textile Fashion Centers lokaler och Textilhögskolans kreativa miljöer, bland flitiga studenter och pågående projekt, fanns det även tid för ett avslutande samtal kring hållbarhetsutveckling och framtida lösningar. Kristina Yngwe passade på att fråga vad politiken kan göra för att underlätta utvecklingen mot en mer hållbar textilindustri, kopplat till den verksamhet Smart Textiles bedriver. Som svar på frågan framfördes bl.a. en önskan om förståelse från politikens sida att det tar tid att åstadkomma förändring och att det krävs långsiktiga satsningar snarare än kortsiktiga projekt med krav på snabba resultat. Från Smart Textiles sida betonades även vikten av att det inte finns en optimal lösning på textilindustrins resurs- och miljöproblem, utan att olika lösningar behövs för att komplettera varandra och gemensamt skapa en hållbar industri.

– Jag känner mig peppad! Ni spelar en viktig roll i utvecklingen av framtidens hållbara samhälle, säger Kristina med ett leende innan hon tackar för sig för att hinna med ett tåg.

  
Besöket stannar till vid en vävstol, som passande nog håller på att väva ett jeanstyg av pappersgarn för det pågående examensprojektet “Mekanisk mjukgörning av pappersgarn”. Fr.v: Nils-Krister Persson, Roland Karlsson, Kristina Yngwe, Linn Norrbäck och Roger Högberg (Undervisningstekniker). Kristina Yngwe får även en pratstund med studenterna Julia Ronkainen och Anna Vasell på Textilhögskolan, ansvariga för projektet.

 

Text & bild: Malin Carlsson