Teknikplattform “Textil Plasma” har fokus på ytförädling av textila material med hjälp av plasmabehandling. Utrustning är inköpt och en anläggning håller just nu på att byggas upp på Swerea IVF i Mölndal.Teknikplattform “Textil Plasma” har till syfte att ge svensk textilindustri tillgång till denna framväxande, mycket intressanta, teknologi för nya processer och produkter.

På kickoffdagen kommer vi att berätta om vad plasmateknologin kan göra och hur plattformen är tänkt att fungera. Vi vill också gärna prata med dig om hur just du vill använda plattformen för din utveckling och tillverkning.

Boka den 21 oktober kl 09:00-12:00. Läs mer och anmäl dig här