ST_bild_news_2

Socka med värmelement släpps på marknaden

Nu lanseras ytterligare ett av Smart Textiles projekt på marknaden. Det gäller företagen Inuheat och Seger som tillsammans skapat en outdoorsocka och en alpinsocka med värmeelementet som gör det möjligt att vistas i kall väderlek och samtidigt behålla värmen. Information om värme och batteritid finns i en app i bärarens smartphone som också fungerar som fjärrkontroll. På så vis går det både att reglera värmen och ställa in hur lång tid som värmen ska räcka.

En stor del av kroppens värmeförlust sker genom fötter, händer och huvud. Genom att värma fötterna med värmesockan vid kall väderlek undviker man förfrysning och tiden bäraren kan vistas utomhus förlängs.

Läs mer om Inuheat