2010-04-19_interaktiva_arbeteTextila sensorer stod i fokus när masterstudenter och doktorander hade workshop under en hel vecka tillsammans med designern Mika Satomi.

Mika Satomi arbetar i Linz, Österrike som designer för studion KOBAKANT.  Många av doktoranderna har tidigare varit i kontakt med henne och nu bestämde sig Smart Textiles Design Lab att de ville ha en workshop under hennes ledning.

2010-04-19_interaktiva_anna_provarUnder workshopen lärde hon ut hur man designar textila sensorer och hur de kontrolleras med mikrokontrollprogrammet Arduino. 
– Det var en inspirerande vecka och spännande att få se hur KOBAKANT arbetar med textilier och interaktion, säger Anna Persson, doktorand och en av initiativtagarna till workshopen, och fortsätter:

– Mika Satomi arbetar med textil ur en annan vinkel än vad vi gör. Vi använder maskiner, vilket hon tyckte var intressant. Hon arbetar mer mot hantverket.

Doktoranderna och masterstudenterna fick lära sig att programmera i Arduino och designa sina egna material med textila sensorer under de första dagarna. Sedan fick de arbeta med sina egna projekt under handledning av Mika Satomi.