2010-02-04_syntjuntanI dag inleddes ett ovanligt erfarenhetsutbyte. Doktorander och masterstudenter från Smart Textiles och Textilhögskolan ska få lära sig att bygga instrument av textilier under en tvådagars workshop.  

Initiativet till workshopen kommer ifrån Syntjuntan, en ensemble med kvinnliga tonsättare, musiker och instrumentbyggare. De ville veta mer om smarta textilier och tillsammans med doktorander och masterstudenter ska de nu byta erfarenheter. Resultatet ska bli syntar gjorda av textilier. Som avslutning på workshopen kommer en konsert hållas på Textil- och modefabriken den 5 februari kl. 15:00 på Textil- och modefabriken. Alla som är nyfikna är nyfikna att lyssna på konserten.  

Fakta Syntjuntan

Syntjuntan har bildats för att möta kvinnors nyfikenhet på teknik och elektronik, att uppmuntra dem till att själva bygga instrument och på andra sätt underlätta deras eget experimenterande.

Syntjuntan vill bidra till att kvinnor får bättre självförtroende, så de kan ta den plats som behövs för att kunna genomföra sina idéer, utveckla sin musik och möta publiken. I Syntjuntan bygger man sin egen synt och kommer över sin eventuella teknikrädsla

Text: Therese Rosenblad