iHubs Sweden – plattform för samlad innovationskraft

 

Vinnovas Vinnväxtprogram har resulterat i ett antal innovationsmiljöer och tillsammans ska de nu bli ännu starkare genom plattformen iHubs Sweden. 


Smart Textiles var 2008 ett av de vinnande initiativen i Vinnovas Vinnväxtprogram och har sedan dess haft finansiering genom programmet. Med grund i de styrkeområden och innovationsmiljöer som etablerats runt om i landet genom Vinnväxtprogrammet har nu “iHubs Sweden” skapats. En samverkansplattform som ytterligare ska stärka och kommunicera den innovationskraft som initiativen utgör tillsammans.

– Det känns angeläget att ta tillvara på den kraft som skapats genom de olika Vinnväxtinitiativen. Genom iHubs Sweden kan vi samla ett 15-tal regionala styrkeområden som programmet hittills resulterat i och skapa förutsättningar för att långsiktigt utveckla dessa miljöer, säger Erik Bresky, processledare Smart Textiles och VD Science Park Borås.

Vinnova skriver själva: “Samverkan är nyckeln. När företag, forskare, beslutsfattare och politiker agerar tillsammans i regioner, inom utvalda styrkeområden och kring smart specialisering ökar förutsättningen för innovation och tillväxt. Detta vill iHubs Sweden bidra till.”

iHubs Sweden finansieras som en pilotsatsning av Vinnova.
Läs mer om satsningen på https://ihubssweden.se/.

 

Text: Malin Carlsson