ST_vga

Idétävling:  Förebygg trycksår med smarta textilier

Vi uppmärksammar Internationella Trycksårsdagen 19 november 2015 genom att utlysa en tävling där målet är att hitta idéer och lösningar med smarta textilier för att förebygga problemet.

Internationella trycksårsdagen uppmärksammas både i Sverige och internationellt för att sätta fokus på att trycksår är ett fortsatt problem inom vården. Trycksår är en vårdskada som både orsakar onödigt lidande för patienten och onödiga kostnader för hälso- och sjukvården. Målet med tävlingen är att hitta innovativa idéer som har en tydlig koppling till trycksårsprevention och smarta textilier.

Trycksår är en lokaliserad skada i hud och/eller underliggande vävnad som uppstår på grund av tryck. Risken ökar om också andra faktorer som friktion, skjuv, fukt och/eller värme förekommer samtidigt som tryck. Idag finns flera olika hjälpmedel som utvecklats för att minimera riskfaktorerna så att trycksår ska kunna förebyggas, men det finns fortfarande utrymme för fler smarta lösningar och produkter som underlättar både för patient och för vårdpersonal.

Tävlingsinstruktioner:
De tävlande ska skicka in idéer på produkter som har en tydlig koppling till att förebygga trycksår med hjälp av smarta textilier. Produktidéerna kan vara helt nya, alternativt bestå av en vidareutveckling av en befintlig produkt. De kan antingen vara avsedda för kroppsnära bruk eller tillhöra utrustning för säng eller stol. De ska vara baserade på ett upplevt behov och ska minimera, motverka eller balansera riskfaktorerna tryck, skjuv, friktion, fukt och värme – enskilt eller i kombination.

Vem kan delta?
Anställda vid Södra Älvsborgs Sjukhus och Högskolan i Borås kan delta i tävlingen. En jury bestående av medarbetare från SÄS och Smart Textiles utser en vinnare. Södra Älvsborgs Sjukhus i samarbete med Smart Textiles kommer se till att det vinnande bidraget tas tillvara och utvecklas vidare som projekt. Möjlighet att delta i projektet diskuteras med vinnande idégivare. Prisutdelning kommer att ske i samband med en ceremoni på Textile Fashion Center under februari 2016.

Tävlingsperiod
Tävlingsperioden pågår från 18 november 2015 till och med 11 januari 2016.

Anmälan
Skicka ditt bidrag i en Word fil och ange
– Vad den tilltänkta produkten ska lösa för problem
– Förslag på lösning. Skisser kan bifogas – men det är inget krav.
– Namn, adress till arbetsplats, telefon (inkl. mobilnummer) och e-postadress.

Behöver vi ytterligare information om produktidén kommer vi att kontakta dig.
Har du egna frågor – Kontakta Ulrika Källman 033-616 2811 eller ulrika.kallman@vgregion.se 

Anställda på SÄS skickar bidragen till Ulrika Källman, Forskningsledare SÄS.
Via post: Ulrika Källman, Forskningsenheten, Södra Älvsborgs Sjukhus, 50182 Borås
Via mail: ulrika.kallman@vgregion.se 

Anställda på Högskolan i Borås skickar bidragen via mail till smarttextiles@hb.se

Märk ditt brev eller meddelande med ”Tävlingsbidrag”.