Trycklabb

Här finns möjlighet att ta fram sitt mönster genom antingen trycka med screen-, transfer- eller digitaltryck.

På digitaltryckmaskiner används reaktiva färger för tryck på cellulosabaserade fibrer samt siden och ull. Vid screentryckning gör man egna schabloner utifrån sin skiss. Långa tryckbord möjliggör plantryckning av textilier upp till tio meter långa. Efter tryckning finns möjlighet att fixera i en stor ugn där man kan hänga materialet på en ställning. Vill du utveckla plisserade material finns ett plisseringsskåp som kan värmas upp till 140°C. Efter tryckning finns möjlighet att fixera i en stor ugn där man kan hänga materialet på en ställning eller fixera i ett ångingsrör, upp till 10 meter.

Exempel på vad som tagits fram

Material som ändrar färg och mönster vid olika temperaturer.