Fiberlabb

Fiberlabbet är en komplett kedja för att ta fram både garn och non-woven. Här finns maskiner för stapelfiber som kardar, sträcker och ringspinner samt en nålningsmaskin för non-woven.

Vi kan också utveckla termoplaster genom kompondering, extrudering och smältspinning av heldragna fiber. Fiberlabbet används inom både forskning och i olika projekt där man till exempel tar fram garner som sedan används till kompositer. Fiberlabbet fyller även en funktion i arbetet med hållbarhet eftersom det finns möjlighet att spinna med återvunna fibrer. Det är en viktig länk i kedjan från fiber och till färdig textil/plagg.

Exempel på vad som tagits fram

Hybridgarn till biokompositer, nya cellulosabaserade fibermaterial, flamskyddad syntetfiber, garner av nya polymerer