Prototype Factory

Fullskalelaboratorier med spetskompetens, kreativitet och nätverk i en öppen innovativ miljö. Prototype Factory är ett självklart centrum för realisering av idéer och utveckling genom prototypframställning. I textilhögskolans verkstäder kombineras erfarenhet från forskning och experimentell verksamhet med vana vid krav på produktifiering och massproduktionslösningar.

Prototype Factory är hjärtat i Smart Textiles. Här sammanstrålar alla delar och kompetenser i verksamheten. Forskare, designers och näringsliv kan alla från sina utgångspunkter testa och förverkliga sina drömmar. Fullskalelaboratoriet är också det som utmärker och gör Smart Textiles unikt i en internationell kontext, med möjligheten att gå hela vägen från vision till verklighet.

Hit kommer företagare som inte vet hur eller var deras produktidé ska bli verklighet, om de inte har den specifika utrustning som krävs eller om de vill undvika att testet ska störa den ordinarie verksamheten. De mest spännande projekten väljs ut och förverkligas med målsättningen att bli gångbar innovation som ska nå marknaden.

Här testas också den experimentella forskningen inom Smart Textiles i verkligheten och studenter från Textilhögskolan får relevant och avancerad kompetens som senare är avgörande i yrkeslivet. Den tekniska personalen har absolut spetskompetens och i den 13 man starka arbetsstyrkan finns 332 års textilerfarenhet.

Ett erbjudande i världsklass.

Har du en idé?
Kommande ansökningsdatum 2019: 
  • 21 januari

Fyll i vårt förfrågningsformulär till Prototype Factory

Läs om hur du kan göra en förfrågan till Prototype Factory här »