moonlighter D Dumitrescu - foto Jan Berg

Högskolan i Borås får prestigefylld finansiering

35 miljoner kronor och 15 nya doktorandtjänster under fyra år. Det är det positiva resultatet av att Textilhögskolan och Smart Textiles beviljats en mycket stor och prestigefylld forskningsansökan.
– Det är en viktig milstolpe för Smart Textiles-miljön, säger Erik Bresky, processledare för Smart Textiles.

Ansökan har gjorts inom det internationella nätverket ArcIn Tex där Högskolan i Borås är initiativtagare och koordinator. Nätverket inriktar sig på att länka samman arkitektur, textildesign, modedesign och interaktionsdesign och är vid högskolan en del av Smart Textiles internationalisering.
Det är en viktig milstolpe för Smart Textiles-miljön, säger Erik Bresky, processledare för Smart Textiles. Det gäller både med avseende på att designforskningen får en finansiell plattform och ett internationellt erkännande för den miljö vi utvecklat här i Borås.

15 nya doktorander
Tillsammans är det sex universitet och två företag i Europa som samarbetar inom forskningsprogrammet och som nu beviljats pengar ur det mycket prestigefyllda EU- programmet ”Marie Skłodowska-Curie actions”. Pengarna ska gå till att anställa 15 nya doktorander inom nämnda forskningsområden och de kommer sedan att cirkulera mellan de olika universiteten under fyra års tid. Högskolan har lämnat in ansökan som koordinator för nätverket av institutioner och företag.

Även Björn Brorström, rektor för Högskolan i Borås, tycker att det är glädjande att nätverket och forskningsprogrammet ArcIn Tex fått finansiering inom Horizon 2020.
– Det är ett starkt och viktigt nätverk som betyder mycket för vår fortsatta utveckling av området textil och mode. Finansieringen och den mycket positiva bedömningen av ansökan är en bekräftelse på hög kvalitet, konstaterar Björn Brorström.
Han tror även att det kommer att innebära att Högskolan och Smart Textiles flyttar fram sina positioner.
– Det kommer fler ansökningar från nätverket och nu är vi verkligen med.

Efter att projektet nu fått en lyckad bedömning kommer samtliga deltagare att bjudas in till en kontraktsberedning med EU-kommissionen och går allt som planerat kommer projektet att starta i januari 2015.

Text: Angelica Därnlöf

Bild: Jan Berg

Fakta:
ArcInTex är ett europeiskt nätverk med inriktning på arkitektur, interaktionsdesign och textil design. Syftet är att utveckla tekniker, metoder och designprogram som ska ge oss nya perspektiv när det gäller alternativa sätt för boende och livsstil i framtiden.

Läs mer om ArcIn Tex här.

De universitet och företag som samarbetat inom den forskningsansökan som beviljats är:
Heriot-Watt University, Edingburgh
Royal College of Art, Storbritannien
TUE, Holland
Vilnius Academy of Art, Litauen
Universität der kunste, Tyskland
Philips, Holland
Ludvig Svensson AB, Sverige
Nedanstående företag kommer att upprätta plats för doktoranderna för att delta i respektive företags produktutveckling inom ramen för sin forskning.

Audejas UAB, Litauen
Heatherwick Studio, Storbritannien
Haworth Tompkins, Storbritannien