Hemlig gäst på Skogens dag

Pappersklänningen tillsammans med Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO och Lena-Marie Jensen, projektkoordinator Smart Textiles, var den hemliga gästen på Skogens dag i Stockholm den 1 februari.

 

Skogens dag arrangeras av Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten,SLU och Umeå universitet och är en årlig sammankomst med skogen och hållbar tillväxt i fokus. Camilla Sandström, professor Umeå Universitet, och Sverker Olofsson, journalist, var moderatorer för årets upplaga.

Skogen är en av Sveriges viktigaste tillväxtfaktorer och en allt viktigare resurs i framtiden. Skogen kommer också att ha en viktig betydelse under valåret 2018, därför belystes under dagen svenskt skogsbruks styrkor, svagheter, hot och möjligheter.

Lena-Marie Jensen och Cecilia Tall intervjuades kring projektet ENTIS där de berättade om arbetet med att möjliggöra textilproduktion av råvara från massaindustrin, och vikten av att ständigt undersöka alternativ till bomull och syntetfiber. Intresset för textil av svensk skog var stort bland deltagarna.

Skogens dag hölls på Grand hotel i Stockholm och pappersklänningen som den hemliga gästen var ett väldigt uppskattat avslutade inslag.

Pappersklänningen finns att se i Smart Textiles Showroom.

Text: Lisa Dohlnér Lundwall
Foto: Anna Sigge/Smart Textiles, Henrik Eriksson/TEKO