forskarpresentation22b

Handsken som pratar med robotar

 

Textila handskar som styr robotar och mjuka robotar av textil. Det strategiska forskningssamarbetet mellan högskolorna i Borås och Skövde visar på spännande möjligheter och imponerande kreativitet.

– Vi är på prototypnivå men den unika kombinationen av smarta textilier och robotar är ett bra exempel på den stora potentialen, förklarar Vincent Nierstrasz, professor i textil materialteknologi. Borås kunskaper inom textilteknologi och design och Skövdes kunskaper inom informationsteknologi utnyttjas när forskare från de båda lärosätena samarbetar. Ett spännande resultat är alltså en handske vars rörelser styr en robot med hjälp av textila sensorer. Att kommunicera genom handrörelser ser enkelt ut, men vägen dit var det inte. Anja Lund, Katharina Bredies och Gauss Lee har med sina kunskaper inom textila sensorer, elektronisk textil och robotik lagt ner ett betydande arbete. Katharina berättar: – Kommunicerande handskar finns redan, men inom detta område – interaktion mellan människa och robot – är det relativt nytt. Textila sensorer är smidiga att använda, men de fungerar på ett annat sätt än elektroniska komponenter av standardmodell vilket man måste ta hänsyn till vid utvecklingsarbetet. En kommunicerande handske är också komplicerad att utveckla eftersom handen rör sig så mycket. Smarta textilier som kommunikationsmedel mellan människa och maskin kan få vitt skilda tillämpningar. Inom industrin skulle robotar och människor kunna arbeta närmare varandra om roboten programmeras att läsa av människans rörelser och hålla sig på ett säkert avstånd. Detta ökar möjligheterna att arbeta sida vid sida. Ett annat scenario är patienter som bär plagg med textila sensorer som känner av rörelser och ger läkare information om hälsotillståndet. Forskargruppen arbetar också med att ta fram ett skinn av smarta textiler som roboten kan kläs med. Detta öppnar upp möjligheten att skapa en mjuk robot och att ytterligare öka samspelet mellan människa och robot. Initiativet stöds av Västra Götalandsregionen och riktar bl.a. in sig på design, textil och hållbar utveckling.

FORSKARE: Katharina Bredies, Anja Lund,
Gauss Lee, Vincent Nierstrasz