Hack The City!

 

Kreativiteten flödade när Hack the City gick av stapeln i Do-Tank Center i Textile Fashion Center. 60 gymnasieelever utmanades att utveckla idéer för hur framtidens Borås kan se ut och hur staden kan bli mer hållbar och cirkulär. Hackathonet utgår från tre teman: hur Borås kan bli en ännu mer spännande kulturstad, hur man underlättar för cyklister i staden och hur en park som löper genom staden skall se ut och vad den skall innehålla.

 

“Genom Hack the City vill vi fånga upp passion och skaparkraft hos unga kopplat till samhällsutveckling. Vi vill stötta dem att utveckla idéer som just de brinner för, idéer som tar spjärn i engagemang och samtidigt gynnar staden”, berättar Moa Nilsson, projektledare Innovate Passion Borås.

 

Erik Valvring, projektledare Science Park Borås

Ett av förslagen på hur en park som löper genom hela Borås skulle kunna se ut.

 

Hackathonet, som arrangeras av Science Park Borås, Urban Talks och Drivhuset i Borås, är upplagt som en tävling där eleverna själva får rösta fram tre vinnande idéer som med hjälp av Urban Talks och Drivhuset i Borås får vidareutveckla idén.

“För oss är det oerhört spännande att få ta del av ungas idéer och tankar om hur de upplever Borås som stad och hur de önskar att den ser ut i framtiden. Genom Hack the City vill vi engagera gymnasieelever att tänka fritt om hur vi tillsammans kan skapa en levande och hållbar stad för alla. På så sätt kan stadsutvecklingsprocessen både bli innovativ, inspirerande och demokratisk”, säger Richard Mattson, stadsarkitekt Borås Stad.

 

 

Text: Lisa Dohlnér Lundwall
Foto 1: P4 Sjuhärad/Sveriges Radio
Foto 2: Lisa Dohlnér Lundwall