För att synliggöra forskningen inom Smart Textiles forskningslabb – men också för att kittla och inspirera – byggs samlingen “Glimpses” upp. Den kommer att bestå av material och experimentella prototyper och vara en del av det Textila Materialbiblioteket som finns på Textilhögskolan.   
– Yrkesverksamma designers, studenter och företag ska enkelt kunna ta del av forskningen som pågår inom Smart Textiles, säger Josefin Damm, som koordinerar “Glimpses”.

2011-12-21_osefin_dammDet finns redan nu material och prototyper i det Textila Materialbiblioteket från den pågående forskningen inom Smart Textiles. Men för att samla ihop och förtydliga görs nu en insats under arbetsnamnet ”Glimpses”.
– Vissa material kommer till exempel finnas som metervara som designavdelningar kan använda i workshops. Förhoppningen är att det i sin tur ska leda till ytterligare materialutveckling och innovationer och även stärka samarbetet mellan näringsliv och akademi eftersom de får en bättre inblick i forskningen, säger Josefin Damm. 
Tanken med samlingen är att den ska vara levande och ständigt byggas på. Hösten 2012 kommer materialen och prototyperna presenteras på Smart Textiles webbplats.

Text: Therese Rosenblad
Foto: Henrik Bengtsson