MATS

Giftiga textilier kartläggs

Smart Textiles inleder nu ett projekt för att kartlägga hälso- och miljöskadliga ämnen i textilier. En del av projektet handlar om att göra det förståeligt vilka kemikalier som finns i textilier, och varför de finns där. Men framförallt handlar det om att göra det enklare att kunna fasa ut giftiga ämnen i framtiden.

 

Projektet, som går under namnet Nontoxtex, är ett samarbete mellan Smart Textiles och kommunerna i Boråsregionen. Tanken är att ta reda på vilka farliga ämnen våra vanligaste textila material innehåller.

 – Det finns mycket kemikalier i textilier och de flesta har ingen aning om vad de är, var de finns och varför de finns där. Den kartläggningen och att göra det förståeligt är en viktig del av projektet, säger Smart Textiles forskare Mats Johansson.
 Målet är att det efter kartläggningen ska vara lättare att larma innehåll av miljö- och hälsoskadliga kemikalier för att underlätta utfasningen av dem, främst i barn- och sjukvårdsmiljöer.
 Mätning av kemikalier i textil kan idag göras i laboratorier. Som en del av Nontoxtex-projektet leder Mats Johansson arbetet med att utveckla handhållna instrument som kan göra det möjligt att kontrollera materialinnehållet på ett enkelt sätt.
 – Kan vi utveckla denna typ av instrument är det intressant för många olika aktörer som importörer, exportörer, leverantörer och konsumenter, berättar Mats Johansson.
 Projektet pågår fram till 31 december 2017.