utskrift på textil3

From wet to dry – Textiltryck utan slöseri

Syftet med initiativet From wet to dry är att framställa textiltryck och funktionalisering på ett mer hållbart och ekonomiskt sätt. Dagens produktion är mycket resurskrävande, men med ny teknik och nytt tänkande minskar konsumtionen av vatten, energi och kemikalier. Man minimerar dessutom mängden avfall.

– Det är ett stort paradigmskifte, säger Vincent Nierstrasz, professor i textil materialteknologi vid Textilhögskolan. För att skapa en mer effektiv, flexibel och hållbar produktion arbetar man med ett nytt system där en digital bläckstråleskrivare används istället för den traditionella tryckvalsen. Man använder då endast den mängd kemikalier som är nödvändig för mönstertrycket och slipper överflödiga färgrester som annars skulle tvättats bort i upprepade vattenbad. Det blir också ekonomiskt försvarbart att producera mindre kvantiteter.
– Vi gör det helt enkelt möjligt att bara tillverka det som behövs, berättar Vincent. Det vattenbaserade bläcket kan härdas och blir därmed inte vattenlösligt. Det går dessutom att printa beläggningar och redan nu finns exempelvis ett system för UV-härdning. Textilindustrin har visat ett stort intresse för det unika printingsystemet och dess möjligheter att producera till lägre kostnad och med mindre miljöpåverkan. Systemet skapar även förutsättningar för en precis konstruktion av komplexa mönster eller strukturer i olika lager, allt i industriell hastighet. Denna samverkan mellan design och teknologi stimulerar i sin tur innovation och kreativitet. Forskningsprojektet utförs tillsammans med industriella partners. Textilhögskolan bidrar bland annat med utveckling av funktionellt bläck. Teknologin har visat sig passa utmärkt för funktionella och smarta textilier.
I skrivande stund är en enstegsprocess inte genomförbar, men målet är att bläckstråleskrivaren färgar och ger funktionalisering i en enda körning vilket skulle spara ansenliga mängder tid. På Textilhögskolans labb finns två olika skrivare av mindre modell som faktiskt får rum på ett skrivbord. Framöver kommer även en fullbreddsskrivare att utvecklas av industriella partners. Därmed blir det möjligt att producera textiltryck i små såväl som stora format – allt efter vad som efterfrågas.
FORSKARE: Vincent Nierstrasz, Sina Seipel,
Junchun Yu, Mats Johansson