Forskningsmedel att söka till europeisk textilforskning

Nu finns totalt 1 500 000 kronor i projektstöd att söka för forskare och företag. Utlysningen görs inom ramen för det internationella nätverket Crosstexnet, en satsning för att stimulera samarbetsprojekt inom tekniska textilier.

crosstexnet-logo1Utlysningen är öppen för forskare och företag från Västra Götaland och inkluderar all forskning kring förädlade textilier och fiberbaserade material. Projekten kan till exempel handla om att utveckla nya material och textilier för nya tillämpningar, eller att ta fram avancerad teknik för produktion och behandling av textilier. Projekten ska genomföras i internationellt samarbete mellan regioner och länder som deltar i Crosstexnet och ett villkor är att minst två små- eller medelstora företag från minst två länder är med.

Bakom utlysningen står Västra Götalandsregionen tillsammans med Smart Textiles i Borås. Satsningen görs inom ramen för EU-projektet Crosstexnet, som är ett nätverk av 17 europeiska regioner och länder, från Västra Götaland i norr till Turkiet i söder. Syftet med Crosstexnet är att samordna och effektivisera den europeiska textilforskningen och på så sätt göra det möjligt för industrin att hitta effektivare och smartare finansiering av forskningsprojekt.

Samma finansieringsregler gäller som för Västra Götalandsregionens FoU-kort. Det innebär att minst ett företag och minst en forskningsutförare från Västra Götaland, och att Crosstexnet täcker kostnaderna för forskningsutföraren. Företaget måste svara för en lika stor del, kontant eller i form av egen arbetstid.

Ansökan

Ansökan görs direkt på Crosstexnets hemsida. Där finns också mer information om utlysningen och regionerna som deltar i Crosstexnet-nätverket. Utlysningen är öppen fram till den 31 maj 2011. Detta är den andra av totalt fyra Crosstexnet-utlysningar som planeras mellan 2010 och 2012.

Kontakt:

Stefan Forsaeus Nilsson, Västra Götalandsregionen: 
tel: 073-056 48 53