Technology Lab

Inom Smart Textiles är det i Tech Lab, som det kärleksfullt förkortas till, som de innovativa tekniska framstegen görs tack vare en öppen och inspirerande akademisk miljö. Ambitionen är att vara det naturliga navet för nordisk teknisk textilutveckling. 

Forskningen präglas av gränsöverskridande samarbeten mellan olika discipliner och företag, med en tydlig målsättning att ta fram nya generationer av textila produkter. Utvecklingen av den experimentella teknologiforskningen ska i sin tur drivas av experimentell produktdesign, där produktidéer blir verktyg att ställa frågor, skapa lösningar och hitta tillämpningar med.

Technology Lab har etablerats i samverkan med en lång rad nationella och internationella partners för att maximera förrådet av möjliga lösningar och nya perspektiv. I Tech Lab samarbetar Högskolan i Borås via Textilhögskolan och Institutionen Ingenjörshögskolan, Swerea IVF via arbetsområdet Textil och Plast, SP och Chalmers genom Institutionen Material- och tillverkningsteknik, forskningsprofil Polymera material och kompositer.

 

Textile Showroom (14)

  • Visste du att… inom Tech Lab kan vi ta fram elektroaktiva fibrer och elektriskt ledande beläggningar som i produkter kan visa sensor- och aktuatorfunktioner. Integrerad i en förädlad textilstruktur kan fibrerna bland annat generera värme och fungera som sätesvärme i bilar.

  • “En stor del av mitt jobb är att dra in spännande forskning i den textila världen. I dag finns Smart Textiles definitivt på den akademiska kartan”

    - Nils-Krister Persson, forskare på Technology Lab