Nordens största forskningsresurs för framtidens avancerade textilier

Smart Textiles forskning och utveckling omfattar  tillämpad grund-,  experimentell- och simuleringsmässig forskning. Forskningen har ett uttalat tillämpat perspektiv och samarbetar i stor utsträckning med näringslivet. De företagsdrivna projekten stöttas av forskningskompetens inom olika områden efter behov.

Vi har som uppdrag att erbjuda en verktygslåda som innehåller resurser och redskap för samarbeten och framgång. Forskningen är uppdelad på två huvudinriktningar; Smart Textiles Technology Lab, inom teknisk och medicinsk forskning och Smart Textiles Design Lab, inom designområdet. Denna bredd gör oss närmast unika bland innovationssystem världen över.