Skip to content

Projektansökan

Inom Business innovation kopplar vi samman näringsliv och forskning med målsättningen att finna nya innovationer, förbättra människors vardag och skapa nya arbetstillfällen.

Smart Textiles är stolta över att vara en del av en ambitiös innovationskultur, som har kommit långt genom samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. För oss är företagen en avgörande kraft, utan vilken innovationer aldrig hade kunnat förverkligas. Utvecklingen drivs framåt av företagsbaserade projekt med initiativet som samordnande part.

Vår forskningsmiljö, med fullskaliga maskinparker, handledningsresurser och expertis inom högskola, institut och näringsliv, är en möjlighet för er att få mer energi till er produktutveckling. Dessutom erbjuder vi seminarier och annat där ni som företag kan träffas och diskutera tankar och idéer kring forskningsprojekt.

Avslutningsvis kan Smart Textiles bidra till att ni som företag utvecklas ytterligare inom olika utvecklingsområden med fokus på textila processer.

Business Innovation vänder sig till dig som idag har ett företag eller vill starta ett företag som bygger på din idé.

Sista dag för ansökan är den 31 maj.