Skip to content

Arkitektur och Interiör

Inom fokusområdet Arkitektur och Interiör lyfter Smart Textiles design och utveckling i gränsområdet mellan textil, arkitektur och interaktionsdesign.

Bland annat har Smart Textiles i samarbete med bland andra Interior Cluster Sweden tagit fram en innovationsutmaning för svenska möbeldesigners och formgivare som utlystes under 2018. Utmaningen syftar till att höja innovationsnivån inom svensk möbelindustri med modern produktionsteknik och hållbarhetsinnovationer. Inom ramen för Science Park Borås har en samverkansplattform för cirkulär ekonomi avseende textil, mode och interiör skapats. Plattformen har namnet Circular Hub och ska fungera som en möjliggörare och katalysator för utveckling av branscherna i Västsverige och deras värdekedjor.