Forskning kan bli till stor hjälp inom sjukvården

3D-textil och elektronik låter som en häftig kombination. Men för forskaren Siw Eriksson handlar det om mjuka värden. Tillsammans med kollegorna Li Guo och Leif Sandsjö, från Ingenjörshögskolan, har hon för avsikt att mildra omständigheterna för människor som lider av trycksår.

Siw-Eriksson

– Vårt mål är alltid att skapa något som kan göra nytta i samhället antingen genom att generera ny kunskap som kan leda till nya produkter, eller nya metoder för att ta fram framtidens produkter, säger Siw Eriksson.

Elektronik och 3D
Projektet går under namnet “Pressure Ulcer Management” och innehåller 3D-textilier med inbäddade elektroder. Målsättningen är att effektivisera behandlingen av trycksår och även minska riskerna för att de uppstår.

– 3D-textilen kan reducera trycket och därmed är det möjligt att undvika allvarliga trycksår. De inbyggda elektroderna kan användas för att stimulera cellerna, vilket påskyndar läkningsprocessen.

Utbrett problem
Trycksår är förknippat med stort lidande och kostar sjukvården enorma summor varje år. En studie gjord i Jönköpings län uppskattade kostnaden till 53 miljoner kronor under 2005. Tryck mot huden påverkar cirkulationen vilket kan leda till vävnadsdöd och sårbildning när hudens vävnader inte får den näring och det syre som behövs.

Forskningsprojektet “Pressure Ulcer Management” bygger på Siw Erikssons tidigare forskning kring 3D-textiler och är än så länge i uppstartsfasen.

Samverkan
– I min forskning undersöker jag hur 3D-textilier kan tillämpas i olika medicintekniska applikationer och hur utvecklingsarbetet kan göras i multidisciplinära grupper, exempelvis med läkare. Jag studerar samverkan mellan de olika kompetenserna, möjligheter och barriärer i de tidiga faserna av innovationsprocessen och hur textila prototyper kan underlätta förståelsen och illustrera de textila möjligheterna i utvecklingen av komplexa textila system, säger hon.

För att detta ska bli möjligt behöver man bygga om en vävmaskin för att kunna väva de strukturer som än så länge endast kan vävas manuellt. Projektet finansieras bland annat av Smart Textiles.

Flera röster
Nästa steg för Siw Eriksson och hennes kolleger är att arbeta vidare, både teoretiskt och praktiskt, med textila lösningar på trycksårsproblematiken tillsammans med ett nytt multidisciplinärt team. De är mycket angelägna om att få med kunskap och erfarenheter från både användare inom vården och patienterna själva tidigt i processen.

När tror du att det blir färdigt?
– Man kan ju undra vad färdigt är. Är det när tekniken är färdig eller är det när det finns en produkt ute på marknaden?

 

Text och bild: Rebecca Lindholm