Föränderliga mönster på Stockholm Furniture Fair

Vad händer om dina möbler uttrycker sin uppskattning när du sitter på dem? Eller tänk om de kallar på uppmärksamhet om de har varit oanvända för länge? Smart Textiles har tillsammans med möbelföretaget Ire tagit fram puffar för att visa hur termokromisk färg och trycksensorer kan användas. Nu ställs de ut på Stockholm Furniture Fair 8-12 februari.

Textilier ändrar uttryck över tid på grund av användning och exponering för solljus, fukt, etc. Uttrycket i det textila materialet på dessa puffar förändras när de används. Ett färgstarkt mönster exponeras stegvis när någon sitter på möbeln, men gömmer sig igen när puffen inte används. Med andra ord förändras mönstret över tid men även i relation till vad som händer i dess omgivning.

 

 2011-02-08_mobelmassa_pall

Detta är bara ett exempel på vad vi kan göra med denna teknik. I dessa programmerbara textilier kan man låta mönstret blekna, lösas upp, ändra färg eller försvinna helt, om och om igen. Förändringarna kan startas av händelser som sker långt från textilen eller när man kommer nära ytan. Man kan också programmera tyget så att det förändras helt fristående i ett specificerat mönster över en tidsperiod.

Mönsterbilder

Med dessa två puffar visar vi några av möjligheterna med denna teknik. Den ena mönsterbilden är baserad på en förstorad stickad struktur som delvis löses upp och ändrar färg från grått till ljusblått i ett återkommande mönster.

2011-02-08_mobelmassa_tjej_pallTanken bakom detta exempel var att experimentera med hur ett mönster med en tydlig struktur förändras när delar av strukturen försvinner. I den andra mönsterbilden finns en samling geometriska mönster som 

ändrar färg på olika sätt från gråtoner till starkt gul och blå. Vi ville i detta mönster visa hur man kan arbeta med färgkontrast när man förändrar en mönsterbild.

Dessa prototyper är en del av ett större projekt inom Smart Textile Design Lab, där vi utforskar hur man kan använda programmerbara textila uttryck i design. T.ex. vad innebär det att designa med uttryck som förändras beroende på sammanhang över tid? Hur kan dessa föränderliga mönster påverka användningen av möbler? Vilka nya typer av möbler kan vi tänka oss med denna typ av material?

Teknisk information

De “tyger” som används i prototyperna består av fyra delar: en bomullsväv med ledande trådar invävda på baksidan, ett mönster tryckt i en kombination av pigmentfärg och thermochromt pigment (som förändras vid 27C), trycksensorer för att känna av när någon sitter på tyget, en mikrokontroller som programmeras för att styra vilka trådar som värms upp, när och hur länge. (När trådar värms upp förändras mönstret.)

Samarbete

Projektet är ett samarbete mellan möbelföretaget Ire, Smart Textile Design Lab på Textilhögskolan (Högskolan i Borås) och Smart Textiles innovationsytem.

Forskare och designers som arbetar i projektet: Linnéa Nilsson, Mika Satomi, Anna Vallgårda, och Linda Worbin

För mer information kontakta Linnéa Nilsson: linnea.nilsson@hb.se Tfn: 0737- 17 29 64