Fem frågor till Adrian Zethraeus, projektledare Re:textile

 

I samband med Naturvårdsverkets finansiering av Re:textile III ställde de fem frågor till Adrian Zethraeus, projektledare Re:textile, för att lära mer om Re:textiles arbete och visioner för framtiden.

 

Vad är hållbara affärsmodeller för hållbara textilier?

Det handlar om att inkludera miljö och sociala aspekter som strategiska områden i affärsutveckling. Det är att gå längre än att till exempel bara använda hållbara material, hela affärsmodellen behöver vara riggad för att skapa positiv påverkan för vår planet och alla som lever på den.

 

Varför är det viktigt med hållbara affärsmodeller?

Därför att kraften i marknadsekonomi är väldigt effektiv för att skapa en förändring. Om vi kan möjliggöra för scenarion där miljömål och affärsstrategi ligger i linje med varandra skapar vi förutsättningar för en välmående planet samtidigt som vi genererar samhällsekonomiska värden. Vi menar att omställningen till hållbara och cirkulära affärsmodeller inte handlar om att anpassa sig till en snävare ram, utan att omställning leder till helt nya affärsmöjligheter med stor potential för sysselsättning och tillväxt.

 

Vad är Re:textile, vilka är ni?

Re:textile är ett forskningsprojekt inom Science Park Borås, där vi initierar och driver pilotprojekt med företag för att utveckla och testa cirkulära affärsidéer. Samtidigt har vi genomfört en serie studier där vi bedömer ekonomiska och praktiska förutsättningar för cirkulära affärsmodeller. Vi som jobbar i projektet är designers, forskare och affärsutvecklare med stark förankring i textil- och modebranschen.

 

Vad har ni gjort hittills, hur har det gått?

Perioden 2015 – 2018 kommer vi ha släppt fyra så kallade “feasibility studies” som undersöker olika aspekter av cirkulära affärsmodeller ur ett ekonomiskt perspektiv, från cirkulär design till sortering av textil och tjänsteutveckling för att förlänga livet på plagg. Vi har även genomfört pilotprojekt med bland andra Lindex, Cheap Monday och Monki för att i “skarpt läge” testa olika cirkulära affärsidéer.

En generell slutsats är att ett hållbart och cirkulärt system kräver en stor portion innovation i allt från hur produkter designas till hur de under sin livstid kan fortsätta generera värden. Det kräver radikal förändring på såväl produkt- och processnivå som övergripande systemnivå.

Design kommer vara den stora nyckelfaktorn i denna förändring, både utifrån hur hållbara produkter och tjänster blir attraktiva för konsumenten, men också hur produkter, processer och system är optimerade för att stödja cirkulära flöden, genom exempelvis återvinning, återanvändning eller upcycling.

 

Vad betyder bidraget från Naturvårdsverket och vad kommer det att leda till?

Framförallt betyder det att vi får utökade resurser att fortsätta vårt arbete och påverka relevanta aktörer att ställa om och främja hållbara och cirkulära affärsmodeller. För den kommande projektperioden har vi tre mål vi fokuserar stenhårt på: förändrad konsumtionskultur, underlag för policyarbete inom privat och offentlig sektor i syfte att främja cirkulära flöden samt fler och bättre cirkulära pilotprojekt i nya konstellationer.

 

Läs mer om Re:textiles arbete här.
Läs mer om finansieringen från Naturvårdsverket här.