showroom detalj1_x

Fantastiska lovord efter internationell utvärdering

Under Smart Textiles internationella utvärdering gavs fantastisk respons. Samtliga parter var eniga: Smart Textiles är en unik innovationsmiljö med svindlande potential att göra stor skillnad inom textilbranschen både lokalt och globalt.

I samband med en ny ansökan till Vinnova hade Smart Textiles en internationell utvärdering den 27 maj. Den genomfördes av Vinnova samt av fyra internationella representanter: Lutz Walter från Euratex, Sarah Kettley från Nottingham Trent University, Lisa de Propris från University of Birmingham och Ifor Ffowcs-Williams, CEO, Cluster Navigators Limited. Dagen inleddes med en presentation av Smart Textiles verksamhet följt av presentationer och diskussioner med samarbetspartners från olika sektorer knutna till det textila klustret. Lutz Walter gav fina lovord kring det unika triple helix samarbete som finns i regionen för att finna framtidens textila lösningar.

– “Det finns ingen jämlike och inget liknande som Smart Textiles. Inte i Europa och inte vad vi känner till. Aldrig någonsin har vi skådat en kombination av en så dedikerad och engagerad akademi, näringsliv, sjukvård, stad och en region som alla ser en stor självklarhet och en styrka i det som görs”. – Lutz Walter, Euratex.

Med över 60 produkter, 200 prototyper, närmare 50 start-ups och ca 250 Business Innovation Projekt i bagaget står Smart Textiles inför en spännande uppväxlingsfas. För att citera verksamhetschef Susanne Nejderås; 2020 är inte slutet, det är början på en helt ny nivå!