Under våren sker den första utlysningen av forskningsmedel som 17 europeiska regioner står bakom. CROSSTEXNET är ett internationellt samarbete för att minska fragmentiseringen hos den europeiska textilforskningen. 

För Västra Götalands del kommer utlysningen skötas genom delprogrammet Business Innovation under Smart Textiles. Medel från Smart Textiles och Västra Götalands Regionen (VGR) kommer att användas enbart för finansiering av projektdeltagare från Västra Götaland enligt regler som normalt gäller för Smart Textiles.
 – Den här typen av projektsamarbeten gör det enklare för små och medelstora företag (SMF) att hitta europeiska partners, säger Stefan Forsaeus Nilsson vid VGR.

– Företagen får möjlighet att ta del av nya marknadsmöjligheter och får på så sätt en genväg till Europa, tillägger Susanne Nejderås, ansvarig för Business Innovation inom Smart Textiles.

För alla CROSSTEXNET-projekt som finansieras under denna utlysning gäller att i projektkonsortiet måste det ingå minst två oberoende SMF från minst två deltagande länder eller regioner i olika länder.

Utlysningen öppnar officiellt 30 april 2010 och deadline för inlämning är senast 25 juni 2010.

Fakta CROSSTEXNET

CROSSTEXNET är ett samarbete mellan 17 olika europeiska regioner och länder från Västra Götaland i norr till Turkiet i söder. Genom att samordna deltagarnas olika forskningsprogram om tekniska textilier och fiberbaserade material är målsättningen att tillgängliggöra effektivare och smartare finansiering av forskningsprojekt för industrin. Syftet är att stärka textilindustrins konkurrenskraft genom att utnyttja innovations- och marknadspotentialen i ett internationellt samarbete. Detta är den första av fyra gemensamma utlysningar som planeras mellan 2010 och 2012. Läs mer på CROSSTEXNETs webb.